Clases de Yoga

---

Clase Privada De Yoga

Clase Privada de Yoga

€30.00
Clase Suelta De Yoga

Clase Suelta de Yoga

€15.00
Hatha Vinyasa Yoga

Hatha Vinyasa Yoga

€40.00
Hatha Yoga

Hatha Yoga

€40.00
Kurunta Yoga

Kurunta Yoga

€40.00
Yoga Aéreo

Yoga Aéreo

€40.00
Yoga Inclusivo

Yoga Inclusivo

€15.00
Yoga Iniciación

Yoga Iniciación

€40.00
Yoga Maternal

Yoga Maternal

€75.00
Yoga Post Parto

Yoga Post Parto

€75.00
Yoga Suave

Yoga Suave

€40.00